مهارت دیپلم کارودانش

با ما به آسانی دیپلم بگیرید

مهارت دیپلم کارو دانش

دیپلم ردیهای نظام قدیم وجدید

ادامه تحصیل آسان  بصورت حضوری و غیر حضوری به راحتی دیپـلم قانـونی دریافت کنید و در دانشگاه ادامه تحصیل دهید.

با گذراندن 42/5 واحد درس مهارت از آموزشگاه ما و دروس عمومی از آموزش وپرورش دیپلم رسمی بگیرید
/ بنیانگذار و مدیر عامل
جلسه تمام شده
0
ثبت نام کننده فراگیر
0 +
مربی آنلاین
0
میزان رضایت
0 %

دیپلـم درسـی آموزش و پرورش

بـا دریـــافـت مهــارت از آمـوزشــگاه رایانت دیپلم رسمی دریافت کنید و به راحتـی در دانشـگاه ادامه تحصیل دهید 

ادامه تحصیل آسان

با ارئه دیپلم رسمی از ما بدون کنکور به دانشگاه بروید و ادامه تحصیل دهید و کسب و کار خود را رونق دهید.

دیپلم درسی کارودانش

شما میتوانید با دریافت مهارت(دروس تخصصی) ازآموزشگاه ما بدون امتحان نهایی به راحتی دیپـلم رسمی دریافت کنید 

مزایای مدرک

دیپلم رسمی آموزش و پرورش

دیپلم آسان در کرج

دیپلم فوری در کرج آموزشگاه رایانت

اراده کنید و شروع کنید

عناوین و رشته های دیپلم درسی آموزشگاه رایانت

ما به شما کمک میکنیم تا ادامه تحصیل دهید.

Portrait of a smiling young african male student
بعضی از افراد در زمان تحصـیل نتوانسته اند مدرک دیپلم خود را اخذ کنند و در اصطـلاح به آنها دیپلـم ردی می گویند اما پس از اشتـغال،در محل کار خود نیاز به ارائه مدرک می کنند ویا بعداز سال ها تمایل به شرکت در کنــکور ســراسـری پیدا می کنـند.این افرادبه دلیل اینکـه در طول روز تمام سـاعات خود را در محـل کار خود سپـری مـی کنند می توانند اخذ دیپـلم غیر حضوری داشته باشند و بدون اینکه در کار آنها اختلالی ایجاد شود
testimonial-avata-04
مکس کوچ بهترین انتخاب من است. مربیان آنها هنگام برخورد با دانش آموزان هوشمند و حرفه ای هستند.
سینا رادمردی
/ متخصص آی تی
testimonial-avata-01
مکس کوچ بهترین انتخاب من است. مربیان آنها هنگام برخورد با دانش آموزان هوشمند و حرفه ای هستند.
سورنا بهبودی
/ معلم خصوصی
testimonial-avata-03
من یک فرد بسیار دقیق هستم ، بنابراین من نیاز به همه چیز را دارم که باید منظم و مرتب باشم. بچه های مکس کوچ فقط من رو گرفتند.
میثم کریمی
/ مدیر رسانه